Om Aktivitetsguiden

Om cookies

En cookie eller kaka är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på besökarens dator. Genom att kakorna i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet, i den mån den är känd. Kakorna kan innehålla information i klartext, men ofta krypteras innehållet.

Källa: Wikipedia

Om session cookies

"Cookies" (eller "kakor") har oftast en begränsad livslängd för hur länge de sparas på datorns hårddisk. Det finns också cookies som endast sparas i datorns arbetsminne och endast gäller tills webbläsaren stängs av. Detta beteende är dock olika för olika webbläsare och även dessa cookies kan sparas längre. Den senare typens cookies kallas ofta för session cookies eftersom de används för en enskild session, inte för att lagra information om en kund mellan sessionerna. Dessa används för inloggningsfunktionen på sidan och är därmed obligatoriska att tillåta.

Källa: Wikipedia

Om personuppgifter

När du matar in dina personuppgifter i systemet godkänner du att Aktivitetsguiden lagrar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Du har alltid möjligheten att, utan att behöva uppge skäl, återta ditt medgivande. Det gör du enklast genom att radera ditt konto, funktionen för detta återfinner du under din profil. Som Användare har du heller inga krav på att personuppgifter ska vara korrekta och du har full frihet att mata in vilka uppgifter du vill. Observera dock att din e-postadress måste existera då denna används för att byta lösenord exempelvis. Vi uppmanar dock alltid alla våra användare att vara ärliga med uppgifter när du kommunicerar med andra användare på sidan.

Mer om personuppgiftslagen (1998:204)

Om säkerhet

Vi har alltid som ambition att hålla sidan och dina uppgifter så säkra som möjligt. Speciellt känsligt är lösenord som användaren ofta använder till flera tjänster. Därför är alla lösenord i vår databas "hashade" och "saltade". Detta gör dem oläsliga för all personal och svåra att få fram vid en potentiell attack. Lösenordets längd och komplexitet är viktiga faktorer för att "hashen" ska vara så svårlöst som möjligt. Därför uppmanas alla användare att skapa lösenord med minst en siffra, en liten bokstav, en stor bokstav och ett tecken (t.ex. @#%!). Att undvika ord som kan återfinnas i en ordbok är också att rekommendera. Lösenordet måste också vara minst 8 tecken långt men gärna längre.

Mer om lösenord, hashar och salt